Vključevanje občanov v pripravo prostorskih rešitev – nadaljevanje stanovanjske soseske Juršovka

Torek, 2. junija 2011 – V torek smo s stanujočimi Kidričeve ulice (Juršovka) opravili razgovor glede nadaljnjega širjenja stanovanjske soseske, saj pripravljamo idejno študijo, ki bi bila podlaga za OPN. Vedno bolj ugotavljam kako pomembno je sodelovanje občanov, saj so izpostavili ključne probleme, ki  jih povzročajo večji nalivi itd. Občani so tisti, ki najbolj poznajo okolico in pri načrtovanju del je za občino omenjeno sodelovanje ključno.