Sprejem zaslužnih športnikov

Torek, 31. maja 2011 – V torek sem sprejela zaslužne na področju športa, saj sem jim želela osebno izraziti zahvalo za njihove dosežke, za njihov prispevek k ugledu naše občine, k dobri volji med ljudmi, h krepitvi samozavesti in zlasti k temu, da se fizična kultura in šport pri nas pojavljata ne samo kot dejavnost, ki zanima ljudi, ampak tudi kot dejavnost, ki prispeva k splošni izgradnji naše družbe.