Energetska sanacija stavb v ljutomerski občini

V četrtek, 19. septembra 2019, sem si z vodjem režijskega obrata Alešem Vaupotičem ogledala vseh pet zgradb v naši občini, ki so deležne energetske sanacije. Dela na stavbah OŠ Mala Nedelja, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Vrtca Ljutomer in telovadnici OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru so v zaključni fazi, obnova zgradbe Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, ki zahteva največ posega, pa bo končana v začetku prihodnjega leta. Energetska sanacija stavb je bila potrebna, saj so bile pri teh energetsko potratnih stavbah v preteklosti zabeležene velike toplotne izgube. S toplotno izolacijo sten, zamenjavo oken, energenta ogrevanja in namestitvijo varčnih luči bodo te izgube v prihodnje minimalne. Hvala vsem izvajalcem za opravljeno delo.