Predstavitev kataloga Ljutomer naše mesto

20181025_090409 – kopija

V sklopu projekta Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer, ki ga Občina Ljutomer pelje skupaj s Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika d.o.o., smo izdali katalog Ljutomer naše mesto. Katalog, ki smo ga predstavili javnosti v četrtek, 25. oktobra 2018, je bil natisnjen v 10.000 izvodih, odslej pa ga bodo domači in tuji turisti lahko dobili v dveh turistično informacijskih centrih naše občine, v bližnjih termah in pri turističnih organizacijah v Pomurju in širše. Katalog je zasnovan tako, da obiskovalcu služi kot vodič skozi mesto in mu v treh jezikih posreduje informacije o zanimivostih in ponudbi mesta ter ga spodbudi, da se ustavi, si vzame čas in se peš ali s kolesom odpravi po poteh bogate kulturne, zgodovinske in naravne dediščine mesta Ljutomer. Vsebine kataloga bodo prirejene tudi za spletno uporabo in objavljene na spletni strani Občine Ljutomer.

Sicer pa se je v okviru tega projekta v Parku 1. slovenskega tabora nadomestilo uničeno komunalno opremo, zamenjale so se dotrajane obstoječe obvestilne table in dodatno postavila nova razlagalna tabla, ki na štirih straneh predstavlja zgodovinski pomen dogodka – 1. slovenskega tabora, ki se je zgodil leta 1868. Povsem na novo se je uredil tudi dotrajani edukacijski nasad, ki predstavlja izobraževalno ureditev v smislu vrta z različnimi vrstami zelišč, značilnimi za naše območje. Nova razlagalna tabla, ki obiskovalca poduči o zgodovini kasaštva pri nas, se je postavila tudi na Hipodromu v Ljutomeru. Celotna vrednost projekta znaša 29.592,26 evra, upravičeni stroški znašajo 26.662,95 evra, od katerih je 80 odstotkov sofinanciranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.