Slovesnost ob odprtju kanalizacijskega omrežja in 70. obletnici Zadružnega doma na Cvenu

Otvoritev kanalizacije11

V sklopu praznovanja 62. praznika Občine Ljutomer je bila v soboto, 28. julija 2018, na Cvenu posebna slovesnost, s katero smo obeležili dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja po celotni Krajevni skupnosti (KS) Cven, posebno pozornost pa namenili 70. obletnici Zadružnega doma na Cvenu. Tako kot vedno, so tudi tokrat na Cvenu pripravili lepo prireditev, katero je s svojim poglobljenim pogledom na zgodovino obogatil naš častni občan dr. Miran Puconja. V znak zahvale, da smo uspešno dokončali pomembne infrastrukturne posege v naseljih Cven, Spodnje in Zgornje Krapje ter Mota, sem podelila posebne zahvale ljudem, ki so bdeli nad temi projekti, predsednik KS Cven Samo Škrget pa je priznanja podelil ljudem, ki imajo posebne zasluge za doprinos na številnih področjih družbenega življenja. Vsem še enkrat iskrene čestitke. Pred slavnostno prireditvijo sem skupaj s podžupanom Borom Zemljakom in predsednikom KS Cven Samom Škrgetom s pomočjo starodobnikov v lasti članov društva Johann Janez Puch iz Ljutomera obiskala vsa štiri prostovoljna gasilska društva na območju KS Cven. V vseh društvih s svojim prostovoljnim delom urejajo zunanjost in notranjost domov, zgledno pa imajo urejeno tudi okolico. Ponosna sem, da imamo v naši občini takšne ljudi, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč in narediti nekaj za lepši videz naše občine.