Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru

Podpis kolesarska2

V prihodnjih dneh se bo pričelo urejanje manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru. Občina Ljutomer je na razpis Ministrstva za infrastrukturo prijavila ureditev manjkajoče kolesarske povezave na relaciji Rajh Nade ulica – Ulica Slavka Osterca – Prešernova ulica.  Vloga je bila ugodno rešena, Občina Ljutomer pa je pridobila dobrih 65 tisoč evrov. Najugodnejšo ponudbo za izvajanje del je oddal Nograd d.o.o. s Hotize, ki bo dela opravil za nekaj več kot 270 tisoč evrov. S predstavnikom Nograda d.o.o. Petrom Pršo sem v sredo, 25. julija 2018, podpisala pogodbo, dela pa bodo končala do konca novembra letos.

V sklopu investicije se bosta uredila obojestranska kolesarska steza in pločnik v dolžini 850 metrov (na vsaki strani regionalne ceste po 425 metrov). Urejena bo tudi javna razsvetljava, prečkanja čez regionalno cesto ter uvozi v Ulico generala Maistra in Ulico Viktorja Kukovca, kateri bodo skladno z zahtevami razpisa dvignjeni in bodo dajali prednost kolesarjem pred avtomobili. V sklopu investicije bosta postavljena še dva števca za kolesarje, ki bosta spodbujala samo kolesarjenje, po drugi stani pa bosta pridobivala podatke, ki jih bo Občina Ljutomer lahko koristno uporabila.