Podpis pogodbe za izgradnjo komunalne infrastrukture v Babincih

20180620_100619

V sredo, 20. junija 2018, sem z direktorjem družbe Legartis d.o.o. Matjažem Hozjanom podpisala pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Babinci. Projekt zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda, izgradnjo javne razsvetljave in asfaltiranje občinskih cest. Projektno dokumentacijo za ta projekt s je Občina Ljutomer pridobila v letu 2017. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 11. aprila 2018, svojo ponudbo pa sta oddala dva ponudnika. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba Legartis d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, ki je svojo ponudbo podala skupaj s partnerjem GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Pogodbena vrednost del znaša skupaj 1.521.048,17 evra, brez DDV. Rok končanja del je do 20. novembra 2018. Za izvedbo projekta je predvideno najetje kredita v višini 500.000,00 evrov. Ob tej priložnosti naprošam vse prebivalce Babincev in uporabnike tamkajšnjih cest, da so v času izgradnje infrastrukture strpni in da upoštevajo postavljeno signalizacijo.