V Stročji vasi so sadili jablane

IMG_5581

Občina Ljutomer s smelimi koraki stopa v zeleni trajnostni turizem. Želimo ohraniti našo neokrnjeno naravo in turistom ponuditi nekaj več. Eden od korakov je tudi, da ohranimo čim več zelenih površin, na katerih z zasaditvijo raznih rastlin poskrbimo tudi za življenje čebel in pridelavo hrane. Zanimivega projekta so se v teh dneh lotili na Osnovni šoli Stročja vas. V sodelovanju z domačinom in znanim pridelovalcem jabolk Janezom Trstenjakom so v bližini šolske zgradbe zasadili pet jablan. Gre za visokodebelne jablane, starih avtohtonih sort. Operacija se izvaja v okviru LAS Prlekija, programa CLLD in je delno financirana s strani EU, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ob šoli v Stročji vasi imajo poleg nastajajočega učnega vrta sedaj tudi učni sadovnjak, ki bo pripomogel k ohranitvi sort jabolk, ki so skoraj izumrla. Ponosna sem, da se že v vrtcih in šolah na naše mlade občane prenaša pomen ohranitve našega naravnega okolja, ki ga moramo ceniti in »v dobri kondiciji« pustiti našim zanamcem. V prihodnjih dneh bo tudi Občina Ljutomer pričela z zasaditvijo 150 medovitih dreves, kot simbolnim dejanjem ob 150. obletnici 1. slovenskega tabora.