Strategija za mlade v občini Ljutomer za obdobje 2018-2022

OM strategija2

Naša občina je v fazi sprejemanja pomembnega dokumenta. Pripravljamo Strategijo za mlade v občini Ljutomer za obdobje 2018 – 2022. In prav je, da pri snovanju tega dokumenta sodelujejo mladi. Tako smo skupaj z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer in Mladinskim svetom Ljutomer v petek, 2. februarja 2018, v prostorih ljutomerske gimnazije pripravili okroglo mizo, na kateri smo govorili o mladih, njihovih željah in predlogih, ki bi se naj vključili v to strategijo. Na okrogli mizi so sodelovali zanimivi sogovorniki – predsednica Mladinskega sveta Ljutomer Nina Stegmüller, predsednik Prleškega študentskega kluba Mario Zuzzi, Meta Štuhec iz dijaške skupnosti GFML in mladi podjetnik Niko Miholič. Predstavili so svoje videnje vključevanja mladih v družbo in priložnosti, ki jim jih ponuja lokalno okolje. Skupna ugotovitev je, da je v naši občini kar nekaj prostorov, kjer se lahko mladi družijo in izvajajo različne aktivnosti, prav tako je izredno razvejana društvena dejavnost, tako športna in kulturna, ki prav tako omogoča mladim vključevanje v družbo. Žal, kot je bila iznesena ugotovitev, pa se je vse manj mladih pripravljenih vključevati v različne aktivnosti. Prav to, da jih vključimo v družbo in društveno življenje, bo naša prioritetna naloga za prihodnje na tem področju.