Občina Ljutomer bo v roku 15 delovnih dni predstavila rešitev – tudi ministrici, če bo želela

Ljutomer Marija TIVADAR 006

Župani so v imenu ministrice za okolje, gospe Irene Majcen, seznanili 19.1.2018 javnost z njenimi stališči do pomurskega vodovoda – Sistem C, med drugim, da je enaka cena omrežnine in vodarine v vseh občinah kohezijska zaveza RS, kar ne drži.

Na to in podobne napačne navedbe smo isti dan opozorili javnost in ministrico osebno. Podvomili smo, da jih je izrekla ministrica.

Vendar ministrica tega ni ne zanikala ne potrdila. Na e-pošto županje s vprašanji glede tega je zgolj poslala vabilo za dne 26.1.2018, s temo “sistem C”. Sodelavka iz njenega kabineta je dodala pripis, da parkirna mesta pred stavbo niso zagotovljena. Odgovora o tem, kaj so uradna stališča ministrstva, ki se več ne bodo spreminjala, nismo prejeli, prav tako ne dnevnega reda.

Želi sestanek, kot so povedali župani 19.1.2018, da predstavi županji občine pomen spoštovanja zavez med ljudmi in občinami.

Kot smo že sporočili, ocenjujemo, da je to precej nenavaden namen sklica sestanka.

Upoštevajoč zgoraj navedeno in upoštevajoč dejstvo, da želimo predstaviti predlog rešitve nastale situacije, smo ministrici predlagali novi rok srečanja, saj priprava konkretnih novih rešitev terja vsaj 15 delovnih dni, upoštevajoč dejstvo, da JPP, ki je dolžno pripraviti Elaborat v skladu z uredbo, to odločno zavrača in s tem ne spoštuje pravnega reda RS, posledično pa zavlačuje s predložitvijo zahtevanega Občini Ljutomer, za lažjo odločitev.

V nadaljevanju objavljam celotno pismo, ki sem ga naslovila na ministrico.

G0010992

Spoštovana gospa ministrica,

zahvaljujem se za poslano vabilo. Ne razumem zakaj ste ignorirali moje zaprosilo, da se opredelite do stališč, ki so jih v vašem imenu podali župani.

Iz medijev sem zasledila, da ste novinarjem pomurskega Vestnika podali nevtralno in splošno izjavo o dogodkih na sestanku, kar je dobro. Škoda, ker niste tega podali v obliki uradnega stališča, kot sem vas prosila.

Namreč vaš molk pomaga širiti žalitve in neresnice, ki so jih izrekli kolegi župani. Škoda zoper moje dobro ime je občutna.

Seveda se sestanka, kot napovedano, ne morem udeležiti iz dveh razlogov:

Prvič, ker so okoliščine in pogoji srečanja zelo nejasni in niste podali uradnih stališč, kot smo vas prosili. Poleg tega ne dajete uradnih izjav in jih za vas dajejo župani, vendar s težo vaše funkcije in resorja, kar ni ne dobro, ne prav.

Drugič, naša naloga je iskanje rešitev in za to, da vam predstavimo rešitev, potrebujemo 15 delovnih dni in prosimo, da naredimo sestanek v ta namen sredi februarja 2018.

Namreč ne glede na to kdo je kaj rekel in kakšna so ali niso javna stališča, Sistem C je skupen projekt Republike Slovenije in vašega ministrstva, Evropske unije, do katere imate zaveze, in naše ter drugih občin, ki moramo storiti največ, da dosežemo obljubljene cilje.

Moja ocena in ocena več deset objektivnih, nepovezanih strokovnjakov, s katerimi sem govorila na to temo v zadnjih mesecih je, da s predlaganimi dokumenti, elaborati, izračuni, cenami, pogodbami in sporazumi ne bomo pravočasno dosegli zavez do EU.

Zato smo na občini Ljutomer pripravili paket ukrepov, ki bodo omogočili Ministrstvu za okolje in Republiki Sloveniji, da izpolni zaveze do EU. Obenem bodo omogočili prleškim gospodinjstvom in podjetjem, da plačajo za vodo toliko, koliko voda stane in ne koliko se lahko za vodo teoretično največ zaračuna.

Prosim vas, da damo na stran razlike, če obstajajo med nama in se usedemo skupaj okrog15. februarja in razrešimo zadeve.

Ponovno poudarjam, da cenim vso pomoč, ki ste jo namenili projektu in tudi naši občini in meni osebno. Prepričana sem, da bomo skupaj uspešni.

Mag. Olga Karba, županja