Rekordna udeležba na prireditvi Občina na prostem

Občina na prostem3

V sredo, 2. avgusta 2017, je v sklopu 61. praznika Občine Ljutomer, potekal Dan druženja, v okviru katerega smo na Glavnem trgu v Ljutomeru pripravili tradicionalno prireditev Občina na prostem. V zadnjih letih namreč v sklopu praznika poskrbimo, da se na enem mestu predstavijo občinski in državni organi, javni zavodi, javna podjetja in društva, ki delujejo v naši občini oz. so v njih vključeni naši občani. Odziv je bil odličen. Predstavilo se je namreč rekordnih 65 društev, zavodov in podjetij, katerim sem tudi podelila posebno zahvalo. Prisotne, ki so se predstavljali, smo razdelili po sklopih: Mladini prijazna občina, Mini športni park na Glavnem trgu, V skrbi za druge, Zdravstvena preventiva, Izobraževanje, Veteranska združenja in gasilstvo ter Javna podjetja. Ponosna sem na vse, ki so prišli in predstavili svojo dejavnost tudi širši javnosti, poudariti pa moram odlično sodelovanje Občine Ljutomer z zavodi, podjetji in društvi, kar se kaže tudi ob številu udeležencev na tokratni prireditvi Občina na prostem.