Sprejem za Miroslava Hunjadija

Hunjadi1

Priznanje Matevža Haceta – najvišje priznanje v gasilstvu je letos prejel Miroslav Hunjadi iz Ljutomera. Ob prejemu tega visokega odlikovanja sem gospodu Hunjadiju v petek, 16. junija 2017, pripravila sprejem, na katerem sem se mu zahvalila za vse njegova požrtvovalna dela. Miroslav Hunjadi je v gasilske vrste vstopil že leta 1956, leta 1978 pa končal usposabljanje za poklicnega gasilca. V gasilski organizaciji je opravljal pomembne funkcije. Med drugim je bil 20 let občinski poveljnik, na nivoju Gasilske zveze Ljutomer je bil 30 let podpoveljnik. Leta 1986 se je zaposlil v PGD Ljutomer, od leta 1989 do leta 2000 je bil zaposlen kot vodja servisne delavnice na Gasilski zvezi Ljutomer, od leta 2000 do upokojitve pa ponovno v PGD Ljutomer. V Gasilski zvezi Ljutomer je gasilec z največ opravljenimi intervencijami, saj je sodeloval v več kot 1000 gašenjih in reševanjih, tudi v pokoju pa ne počiva, saj se še naprej udeležuje intervencij PGD Ljutomer ter sodeluje pri usposabljanjih mladih gasilcev.

IMG_5903.JPG