Cesta Mekotnjak – Lahonci z novo asfaltno prevleko

P1100023.JPG

Zaključila se je rekonstrukcija dela lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci, skozi naselje Desnjak. Gre za 1.315 metrov dolg odsek lokalne ceste, na katerem so se izvedle lokalne sanacije spodnjega ustroja, izvedena pa je bila preplastitev celotnega odseka ceste, v sklopu katerega je bilo urejeno tudi odvodnjavanje. Dela je izvajalo podjetje Nigrad iz Maribora, pogodbena vrednost del pa je znašala okoli 115.000 evrov.