Predstavljeni dosežki in načrti s področja trajnostne mobilnosti

CPS4

Našo občino je v ponedeljek, 5. junija 2017, obiskalo več kot 30 predstavnikov slovenskih občin in ministrstev ter strokovnjakov s področja prometa. Predstavili smo jim dosežke in načrte na področju trajnostne mobilnosti, izvedene in načrtovane v skladu z občinsko Celostno prometno strategijo. Občina Ljutomer je že nekaj let med vodilnimi občinami v državi na področju trajnostne mobilnosti. Kot prva je leta 2012 izdelala Celostno prometno strategijo v Sloveniji, primere dobrih praks pa zdaj prenašamo tudi na druge občine. Ponosna sem na vse snovalce naše prometne strategije, prepričana pa sem, da nam bodo sledile tudi druge slovenske občine. Dosežki na tem področju so v naši občini že vidni, korak po korak pa bomo poskrbeli, da bodo po celotni občini številna območja prijaznega prometa, tudi z novimi kolesarskimi stezami, ki bodo vodile do naših turističnih biserov.