Delovno srečanje s predsedniki krajevnih skupnosti

delovno-srecanje

V sredo, 25. januarja 2017, sem se skupaj z direktorico občinske uprave dr. Tatjano Fulder, podžupanom Borom Zemljakom in vodji oddelkov sestala s predsedniki krajevnih skupnosti v naši občini. Predsednikom sem se zahvalila za njihovo dosedanje angažiranje pri delovanju krajevnih skupnosti. Ocenjujem, da delo po krajevnih skupnostih teče dobro, za kar so v prvi vrsti zaslužni predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti. Ker Občina Ljutomer vzpostavlja register turističnih ponudnikov, pričakujem pomoč tudi predsednikov. Vesela bom kakršnegakoli predloga ali pobude. Seznanila sem jih, da državnih razpisov za finančna sredstva za infrastrukturne projekte trenutno ni, a z manjšim tempom lahko marsikaj naredimo sami. Poudarila sem, da je prihodnost naše občine, da izkoristi čim več obnovljivih virov energije. Obenem sem pohvalila društveno življenje in povezovanje mladih in starejših, izredno pomembna za ta druženja in povezovanje ljudi na podeželju pa se mi zdi izvedba krajevnih praznikov, ki jih organizirajo krajevne skupnosti v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami. Še enkrat hvala vsem predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti za njihov doprinos pri uresničevanju zastavljenih ciljev.