Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda med Babinsko cesto in Soboško ulico v Ljutomeru

podpis-pogodbe2

V četrtek, 15. septembra 2016, smo v županatu Mestne hiše v Ljutomeru predstavili projekt rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda med Babinsko cesto in Soboško ulico v Ljutomeru. Projektno dokumentacijo si je Občina Ljutomer pridobila v letu 2014, izmed osmih ponudnikov, ki so oddali svoje ponudbe, pa je bilo kot najugodnejše izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., pogodbena vrednost del pa znaša 104.220,55 evra. Rok končanja del je najpozneje do 15. novembra 2016.

V okviru projekta se bo izvedla rekonstrukcija mešane kanalizacije v dolžini 370 metrov in vodovoda v dolžini 325 metrov. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave, stroški nadzora pa bodo znašali 1.200 evrov. Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 1.056 evrov, izvajalec pa bo DAING d.o.o. iz Beltincev.