Med Ščavnico in Globetko – prazgodovinski poselitveni vzorci

Razstava5

V dneh, ko naša občina praznuje, je v Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru na ogled razstava Med Ščavnico in Globetko – prazgodovinski poselitveni vzorci avtorja Roka Žižka. Kot smo lahko slišali na otvoritvi te razstave v ponedeljek, 1. avgusta 2016, da se na območju nekoč poplavne ravnine reke Ščavnice in njenih pritokov, zahodno od Ljutomera, nahaja arheološko najdišče, v času nastajanja Puchove obrtne cone pa so tam potekale zaščitne arheološke raziskave, ki so dale zanimive rezultate. Če želite izvedeti kakšne, si morate ogledati zanimivo razstavo avtorja Roka Žižka. Zato vljudno vabljeni, da si v tem tednu, ko naša občina praznuje 60. praznik, vzamete čas in se odpravite v Galerijo Anteja Trstenjaka v Ljutomeru ter izveste več o prazgodovinskih poselitvenih vzorcih.