Podpisani sta pomembni pogodbi za našo lokalno skupnost

DSC_8642

V sredo, 18. maja 2016, sem podpisala dve pomembni pogodbi. Najprej sem podpisala pogodbo s podjetjem ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d.o.o. iz Maribora, ki bo skupaj s podjetjem Biro skiro iz Ljubljane pripravilo novelacijo prometne strategije. Občina Ljutomer je v mesecu decembru 2015 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev sredstev za novelacijo celostne prometne strategije Občine Ljutomer. Ocenjena vrednost projekta je znašala 83.623,86 EUR z DDV, večino sredstev za novelacijo pa bosta zagotovila omenjeno ministrstvo in EU. Prometna strategija Občine Ljutomer je bila izdelana v letu 2012 in je bila prva prometna strategija v Sloveniji, ki je bila izdelana skladno s smernicami Evropske komisije. V sklopu novelacije nameravamo najprej narediti analizo stanja in nato skupaj z aktivnim sodelovanjem občanov preko delavnic, intervjujev in anket skupaj določiti nove cilje, ki jih bomo zasledovali na področju razvoja prometa in prometne infrastrukture v naši občini. Novelacija prometne strategije bo izdelana do 30. 6. 2017.

Nato sem podpisala še pogodbo s Komunalno-stanovanjskim podjetjem d.o.o. iz Ljutomera, ki bo upravljalo z objekti športne infrastrukture. Omenjeno podjetje bo za obdobje enega leta  upravljalo z dvorano ŠIC Ljutomer, športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in letnim kopališčem v Ljutomeru. Pogodbena vrednost znaša 118.000 evrov brez DDV. Verjamem, da bo Komunalno-stanovanjsko podjetje d.o.o. odlično opravilo svojo nalogo, poleg odličnega upravljanja pa obstaja obojestranska želja po še množičnejši uporabi teh objektov s strani Ljutomerčanov in okoličanov in dodatnem privabljanju interesentov za najem objektov v sklopu razvijanja športne infrastrukture za potrebe turizma. Pohvalno je, da bo Komunalno-stanovanjsko podjetje d.o.o. za upravljanje z objekti športne infrastrukture v lasti Občine Ljutomer zaposlilo dva vzdrževalca, ki sta bila doslej zaposlena v javnem zavodu za šport, izobraževanje odraslih in mladino (ŠIM) Ljutomer, preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so že zaposlili čistilko, preko razpisa pa izbrali tudi osebo, ki bo tržila in koordinirala delo na področju upravljanja s športno infrastrukturo.