Delni občni zbor na Jurševki

This slideshow requires JavaScript.

Na igrišču Jurševke je za občane Ulice 9. maja, Aškerčeve, Jurčičeve in Kidričeve ulice 19. maja 2015, potekal delni zbor občanov. V letu 2014 je v Kidričevem naselju Občina Ljutomer pristopila k rekonstrukciji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, tako sem na delnem občnem zboru vse prisotne seznanila z že izvedenimi gradbenimi deli, projektant Bojan Safran pa z načrtovano rekonstrukcijo prometne infrastrukture.