Digitalizacija kino dvorane v KD Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

V letu 2014 se je nabavila kinematografska oprema, t.im. DCP (Digital Cinema Pack) za Dom kulture Ljutomer. S tem so izpolnjeni pogoji za vključitev Doma kulture Ljutomer v slovensko Art kino mrežo, ki pod svojim okriljem združuje okrog 25 slovenskih kinematografov, ki prikazujejo kakovosten in umetniški film. Vrednost nabave opreme je znašala 7.000 EUR.