Podpis pogodbe za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi

This slideshow requires JavaScript.

V ponedeljek, 30. junija 2014, sem v županatu Mestne hiše podpisala pogodbo za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi. Investicija zajema izgradnjo v skupni dolžini 1291 m ter izvedbo 39 hišnih priključkov. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 15.4.2014. Dne 13. 5. 2013 je bilo izvedeno javno odpiranje. Na razpis se je prijavilo šest ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 11.6.2014 izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša 132.235,88 evrov, brez DDV, rok za izvedbo pa je 10.11.2014. Pogodbo je podpisala direktorica KPO, Pavla Majcen. V sklopu investicije se bo zgradila kanalizacija od kanala S3 do kanala S7. Fekalni kanali S1, S2 in S8 so že zgrajeni in so že v uporabi.