REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V KIDRIČEVEM NASELJU

This slideshow requires JavaScript.

V ponedeljek, 16. junija 2014, sem podpisala pogodbo za rekonstrukcijo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju v Ljutomeru. Investicija zajema Kidričevo ulico, Aškerčevo in Jurčičevo ulico ter Ulico 9. maja. Rok za izvedbo je 180 koledarskih dni od podpisa izvajalske pogodbe.