DELAVNICE NA TEMO MOŽNIH PROMETNIH REŠITEV V KIDRIČEVEM NASELJU

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 12.6.2014, smo v Kidričevem naselju v Ljutomeru izvedli delavnice na temo možnih prometnih rešitev samega naselja. Na delavnicah so predstavniki Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in podjetja Biro skiro predstavili možne ukrepe na področju umirjanja prometa, ureditve križišč in varne poti v šolo. Možni ukrepi so bili povzeti iz številnih evropskih mest, ki predstavljajo primere dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti in jih je mogoče prenesti v naše okolje. Še v tem mesecu bodo vsa gospodinjstva na tem območju prejela anketne liste v katerih bodo lahko izrazila svoje želje in morebitne pripombe. Na podlagi zbranih predlogov in pripomb bo pripravljena idejna zasnova , ki bo predstavljena na delavnicah v mesecu avgustu. Končna rešitev bo predstavljena širši javnosti v času evropskega tedna mobilnosti. Veseli me, da se je povabilu na delavnce odzvalo lepo število ljudi in verjamem, da bomo skupaj našli najboljše prometne rešitve samega naselja.