PREPLASTITEV ODSEKA CESTE SITAROVCI – PRECETINCI

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 4.6.2014, sem v županatu Mestne hiše podpisala pogodbo za preplastitev odseka ceste Sitarovci – Precetinci. V sklopu investicije se bo izvedla preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 650 m in širini 4,5 m. Občina Ljutomer si je minimalno tehnično dokumentacijo za izvedbo navedene investicije pridobila v letu 2014.  Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil aprila 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša 128.855,84 EUR, brez DDV. Rok končanja del je do 15. 7. 2014. Na podpisu pogodbe je bil prisoten tudi predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf, ki je izrazil zadovoljstvo in se v imenu krajanov zahvalil.