ODPRTJE BIVALNE ENOTE DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER V STROČJI VASI ZA STANOVALCE Z DEMENCO

This slideshow requires JavaScript.

V Stročji vasi je 9. 4.2014 potekala slovesna otvoritev bivalne enote za stanovalce z demenco, ki je prve stanovalce je sprejela že 26. 2. 2014.
Bivalna enota je bila zgrajena s sredstvi državnega proračuna (75% delež, gradbena in obrtna dela ter del opreme), Občine Ljutomer (15% delež, parcela z oproščenim davkom, odstranitev starega objekta šole) in Doma starejših občanov Ljutomer (10% delež, projektna dokumentacija, projektantski nadzor, del opreme). Skupna vrednost investicije znaša 2,1 mio EUR.
Bivalna enota je zasnovana za 24 stanovalcev. V njej sta 2 gospodinjski skupini za po 12 stanovalcev, ki imajo možnost zadrževanja tudi zunaj na veliki skupni pokriti terasi, na terasah sob in na skoraj 70 arov veliki urejeni okolici.
Vsa gospodinjska in druga opravila se izvajajo v skupini, s prilagajanjem potrebam stanovalcev in z njihovim neposrednim vključevanjem. Za stanovalce skrbi stalen tim posebej usposobljenih animatork in oskrbovalk. Čestitke direktorju in celotnemu kolektivu Doma starejših občanov Ljutomer za uspešno zaključen projekt.