USTANOVITEV MREŽE IN KONZORCIJA POMURSKIH GRADOV IN DVORCEV

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 14.3.2014, sem podpisala Pismo o nameri za ustanovitev mreže in konzorcija pomurskih gradov in dvorcev. V tem projektu sodelujemo lastniki, najemniki in upravitelji gradov in dvorcev v Pomurju. Mreža pomurskih gradov in dvorcev se ustanavlja z namenom povezati delovanje in dejavnosti gradov in dvorcev v Pomurju, oblikovanja strategije ravnanja, rabe podobe in trženja kulturnih spomenikov državnega pomena, nastopanja na javnih razpisih in izvajanja razvojnih projektov in spodbujanja razvoja podeželja in turizma.