SESTANEK Z DIREKTORJI JAVNIH ZAVODOV KATERIH USTANOVITELJICA JE OBČINA LJUTOMER

V četrtek, 30. januarja 2014, so se sestanka z občinsko upravo udeležili vsi direktorji in ravnatelji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ljutomer. Ugotovljeno je bilo, da je sodelovanje zelo dobro, da pa nikoli ni odveč, da se trudimo, da bi bilo še boljše. Največje težave so bile izpostavljene v zvezi s prostori oz. zgradbami v katerih se izvajajo dejavnosti, zlasti pri zagotavljanju finančnih sredstev za zagotavljanje varnih in ustreznih prostorov, vzdrževanje in ogrevanje le-teh, itd. Nujno je pristopiti k zagotovitvi varnih in ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti glasbene šole, vrtca v Cezanjevcih, prizidka k zdravstvenemu domu, potrebno je ugotoviti nepravilnosti, ki so se pojavile pri 5 let stari Osnovni šoli v Stročji vasi, itd…..Sprejet zaključek sestanka je bil, da vsi skupaj ostajamo optimisti saj, če bo 5. 2. sprejet proračun, bo marsikatero težavo s katero se sedaj soočamo možno tudi rešiti.