PODPIS POGODB ZA IZGRADNJO SKLOPA 1 VODOVODA SISTEM C

This slideshow requires JavaScript.

Po uspešno izvedenih postopkih javnega naročanja za izbiro izvajalcev za izvedbo Sklopa 1 projekta Oskrbe s pitno vodo Pomurja – sistem C, smo 20. 12. 2013  podpisali izvajalske pogodbe. ” V okviru projekta bo zgrajen celovit sistem oskrbe s pitno vodo v skupni dolžini 252.486 metrov, ki bodo zagotavljali dostop do kakovostne pitne vode 26.696 prebivalcem. V projekt je vključenih osem občin: Apače, Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Radenci, Razkrižje, Križevci in Ljutomer. Sklop 1 projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C, zajema izgradnjo transportnih vodovodov in kanalizacije – varovanje vodnih virov. Skladno s sporazumom o skupnem nastopanju so bila za izvedbo tega dela projekta izbrana ljubljansko podjetje MDM d. o. o. kot vodilni partner ter podjetji Proadria d. o. o. in TELEG-M d. o. o., obe iz Ljubljane, kot partnerja. Naročena pogodbena dela zajemajo obsežne projekte posodobitve oziroma izgradnje vodooskrbnih sistemov ter zaščite vodnih virov v višini 16.464.042,68 evrov, zaključena pa morajo biti v 20 mesecih po uvedbi izvajalca v delo, vključno s 6- mesečnim poskusnim obratovanjem Čistilne naprave Apače. V Prlekiji in Pomurju slovimo po izjemnih naravnih danostih in naši predanosti h kakovosti življenja. Zato je pomembno, da načrtujemo prihodnost na način, ki varuje okolje in obenem omogoča kakovostno življenje. Pitna voda je v osrčju teh prizadevanj. Veseli me, da smo se okrog tega pomembnega cilja res združile vse občine v okolici in da s skupnimi močmi peljemo naloge proti uspešnemu cilju. Zahvala za napredek gre vsem županom občin soinvestitoric, projektnim ekipam in odlični podpori s strani pristojnih ministrstev.