Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Projekt je Občina Ljutomer dne 26. 2. 2013 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Vloga je bila ugodno rešena, pridobili smo sofinancerska sredstva višini 97.037,91 EUR. Javno naročilo za izbiro izvajalca je je Občina Ljutomer objavila konec julija 2013, pogodba z izbranim izvajalcem del Dolinka inženiring Beltinci z.o.o je bila podpisana septembra 2013. Dela so bila končana sredi novembra 2013.
V okviru investicije je bila izvedena toplotna izolacija fasade in stropa proti neogrevanemu podstrešju, zamenjano je bilo stavbno pohištvo (okna in vrata), zamenjani so bili obstoječi radiatorski ventili za termostatske ventile. Vrednost gradbenih del je znašala 142.471,25 EUR.