Kanalizacijsko omrežje za naselji Noršinci in Babinci

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je dne julija 2013 z izvajalcem Komunalno podjetje Ormož d.o.o. podpisala izvajalsko pogodbo za izvedbo kanalizacijskega omrežja v naselju Noršinci in Babinci. Dela so bila že končana, skupna vrednost gradbenih del je znašala 325.747,41 EUR. Skupna vrednost projekta je znašala 331.074,00 EUR.
Investicija je bila sofinancirana s sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. čl. Zakona o financiranju občin – ZFO-1 in sicer v višini 100 % upravičenih stroškov projekta oz. v višini 326.259,00 EUR. Naročena je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v ostalem delu naselja Babinci.