Izgradnja opornega zidu na Juršovki

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je v letu 2012 prodala štiri zemljišča na t.im. Juršovki v Ljutomeru. Zaradi zaščite stanovanjskih stavb pred zalednimi meteornimi vodami je Občina Ljutomer v mesecu juniju 2013 izbrala  izvajalca del na gradnji opornega zidu. Dela so bila končana novembra 2013. Oporni zid je bil grajen v dolžini 126 m, višine od 0,6 do 1,3 m. Vrednost del je znašala okrog 26.300,00 EUR