Rekonstrukcija salonitnega cevovoda v naselju Stročja vas

This slideshow requires JavaScript.

Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v naselju Stročja vas se je dotrajano obstoječe azbestno cementno omrežje, ki poteka pod objekti prestavilo na novo lokacijo. V sklopu rekonstrukcije se je zgradilo 765 m omrežja, prav tako so se izvedle prevezave obstoječih hišnih priključkov na novo traso. Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja se je občanom dela naselja Stročja vas, zagotovila nemotena oskrba z zdravo pitno vodo.