ZBORI KRAJANOV PO KS GLEDE IZGRADNJE SISTEMA C

This slideshow requires JavaScript.

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je bil v mesecu oktobru in novembru 2013 predstavljen po vseh krajevnih skupnostih na območju občine Ljutomer (razen v KS Cezanjevci). Na zborih krajanov je bil podrobno predstavljen projekt kot celota na območju občine Ljutomer ter za vsako krajevno skupnost posebej. V okviru sestankov je bila v nekaterih KS s strani direktorja družbe Teleing d.o.o. predstavljena nadaljnja vizija razvoja kabelsko razdelilnega sistema in s strani Valentina Odarja delovanje Pisarne Ensvet ter možnost pridobitve nepovratnih sredstev za prenovo in gradnjo objektov.