ZBOR OBČANOV NA CVENU

This slideshow requires JavaScript.

Včeraj smo krajanom KS Cven predstavili projekt izgradnje vodovoda in kanalizacije v sklopu sistema C v vrednosti cca 4 mio EUR.

Vesela sem, da smo si bili enotni, da je pomembno začeti in, da si moramo dolgoročno začrtati plan na podlagi katerega bodo vse vasi deležne priključka na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje.