Izgradnja vodovoda v mestnih ulicah (Mestni breg)

This slideshow requires JavaScript.

V naselju Ljutomer  je izgrajeno novo vodovodno omrežje v dolžini 210 m z dvema hišnima priključkoma in nadzemnim hidrantom. Z izgradnjo je tako omogočena priključitev obstoječega objekta na vodovodno omrežje, katero do sedaj ni imelo urejeno direktnega priključka na vodovodno omrežje, ampak je bilo priključeno na omrežje preko odštevalnega števca nižje ležeče stanovanjske stavbe. Z izgradnjo hidrantnega omrežja bo zagotovljena tudi požarna varnost.