SESTANEK Z OBČANI KS RADOSLAVCI

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 3.10.2013, so prebivalci KS Radoslavci bili seznanjeni z izgradnjo vodovodnega omrežja na območju KS Radoslavci. Osnovni cilj te pomembne investicije je zagotovitev zdrave pitne in požarne vode po zahtevah veljavne zakonodaje.

Sestanka s krajani so se udeležili podžupan Janez Vencelj, direktor občinske uprave Tomislav Zrinski in Janez Rožmarin, ki vodi projekt. Izgradnja vodovodnega omrežja ponuja tudi priložnost sočasne izgradnje širokopasovnega optičnega omrežja, zato se je sestanka udeležil tudi Janez Smolkovič, direktor podjetja Teleing d.o.o..

Skozi razpravo so krajani zastavili številna vprašanja, v navezavi na predvidene investicije in na druge odprte zadeve.