10. OBLETNICA PODJETJA GÜSSING ENERGY TECHNOLOGIES

This slideshow requires JavaScript.

Avstrijsko podjetje Güssing Energy Technologies GmbH, ki je povezano z Ljutomerom preko projekta PEMURES,  je 6. 9. 2013 praznovalo 10. obletnico delovanja. Dogodka so se udeležili številni slovenski, madžarski, avstrijski in poljski partnerji podjetja.

Ustanovljeno je bilo z namenom zagotavljanja mednarodnega znanja in za namen vzpostavljanja alternativnih storitev načrtovanja energetske oskrbe.

Gussing Energy Technologies GmbH je vodilni partner pri čezmejnem EU projektu PEMURES, v katerem je Občina Ljutomer eden izmed sedmih partnerjev projekta.

Projekt PEMURES je usmerjen v čezmejno identifikacijo neizkoriščenih obnovljivih virov energije, ki vsebuje tudi identifikacijo in opredelitev potenciala hitrorastočih rastlin.

Pozitivno je, da je Občina Ljutomer uspešno vključena v čezmejne projekte, ki v našo okolje prinašajo nova znanja in izkušnje, s tem pa posledično tudi dolgoročni razvoj občine.