PODPIS POGODBE ZA IZVAJANJE OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

This slideshow requires JavaScript.

V županatu Mestne hiše je bila v sredo, 4.9. 2013 podpisana pogodba za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje. Pogodba je bila sklenjena s Komunalno-stanovanjskim podjetjem Ljutomer, ki je na javnem razpisu ponudilo nižjo ceno kot drugi prijavitelj.

Pomembno je, da so se za ta projekt občine povezale, saj ekonomski vidik narekuje združevanje. Posledično to pomeni nižje cene odvoza za občane, novost pa bodo čipirani smetnjaki, ki se bodo praznili po potrebi. Prav tako bo novost manjše vozilo, ki bo pobiralo odpadke po ozkih cestah, saj se je v preteklosti dogajalo, da so zaradi velike teže vozila in odpadkov nastajale poškodbe na cestah. Strošek čipiranja in nabava novega vozila je strošek izvajalca občinske gospodarske javne službe, zato občani ne bodo dodatno finančno obremenjeni.

Za izvedbo tega skupnega projekta se zahvaljujemo strokovnim sodelavcem vseh treh občin, prav tako gre zahvala županu Občine Križevec mag. Branku Belecu in županu Občine Razkrižje Stanku Ivanušiču za odlično sodelovanje.