PODPIS IZVAJALSKIH POGODB V SKLOPU PROJEKTA »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C«

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 9. 8. 2013, je Občina Ljutomer kot koordinatorka projekta Oskrba s pitno vodo podpisala izvajalske pogodbe za tri sklope gradnje primarnih in sekundarnih vodov vodovoda v prleških občinah. Za izvajanje gradbenih del sta bila izbrana SGP Mesner d.o.o., Zgornja Kungota in SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota. SGP Mesner d.o.o. je nosilec pogodbe projekta v sklopu ena (občina Apače), SGP Pomgrad d.d. pa v  sklopu dve (občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici) ter sklopu tri (občine Ljutomer, Razkrižje in Veržej).

Svetovanje in nadzor nad izvedbo del bo izvedel IEI, Institut za ekološki inženiring Maribor, za informiranje in obveščanje javnosti pa bo zadolženo podjetje Dialog-si.net. Vire za financiranje projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C zagotavlja kohezijski sklad Evropske unije v višini dobrih 32 milijonov evrov, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Vodni sklad v višini dobrih 7,6 milijona evrov ter proračun sodelujočih občin v višini dobrih 9,6 milijona evrov. Veseli me in ponosna sem, da smo ta res pomemben projekt za naše občane in občane drugih prleških občin, pripeljali do te točke, kjer se teorija in dokumentacija preselita v prakso gradnje.

Zahvaljujem sem vsem, ki so na kakršen koli način bili člen nastajajočega projekta, saj smo ga s skupnimi močmi kot dobra ekipa pripeljali do praga uspeha.