ODPRTJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA

S Krajevno skupnostjo Krištanci, Šalinci, Grlava smo v petek, 26. 4. 2013, obeležili veliko pridobitev za celotno lokalno skupnost. Zbrali smo se na prireditvi ob odprtju novozgrajenega kanalizacijskega omrežja, ki je po končani investiciji omogočilo priključitev 119 gospodinjstvom na sistem čistilne naprave v Ljutomeru.

Skupna vrednost projekta je znašala 939.771,14 evrov, kanalizacija pa je bila zgrajena v skupni dolžini 7.357 metrov. Iskrena hvala gre vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi tega projekta, še posebej Mihu Šoštariču, predsedniku krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava, ki je skozi celotno investicijo odlično sodeloval z lokalno skupnostjo, krajani in izvajalci.