Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda v Industrijski coni v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je z družbo KRKA d.d. Novo mesto sklenila Sporazum o sofinanciranju izgradnje kanalizacije v Industrijski coni v bližini obrata Krke d.d. v Ljutomeru. Dogovorjeno je bilo, da vsaka pogodbena stranka investicijo sofinancira v višini 50%. Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala skupaj 87.665,44 EUR, brez DDV