Bivalna enota za vrtec Cezanjevci

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je zaradi prostorske stiske izvedla prizidek k Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci. Modularni objekt, ki ga je dobavil Trimo Investment d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, bo tako namenjen izvajanju pouka za en razred osnovne šole.
Projektno dokumentacijo za prizidek k osnovni šoli je izdelala družba za geodetske in projektantske storitve, nepremičninsko posredovanje, Linije d.o.o., Glavni trg 14, Ljutomer.
Vrednost postavitve modularnega objekta znaša 42.115 EUR z DDV in vključuje vsa pripravljalna in zaključna dela ter izdelavo projektne dokumentacije za postavitev objekta.