POLOŽITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV V ZEMLJO

Novemu direktorju Elektra Maribor gospodu Soviču zaprosilo, da še enkrat proučijo možnosti položitve vsaj cevne kanalizacije v ulicah kjer poteka popolna prenova cestišča z vso ostalo komunalno infrastrukturo v Ljutomeru. Verjamem, da je tudi pri njih težava s sredstvi a so po dodatnih zaprosilih že izdali naročilnico za Vrazovo, ostalo se še dogovarjajo.