ODDALI SMO PRIJAVO ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV OBNOVA VASI

22. 2. 2012 smo oddali prijavo na razpis MKGP Ukrep 322 obnova vasi. Datum zaključka razpisa je v soboto 25. 2. 2012 .

Vrednost vseh del po projektantskem predračunu znaša 104.124,00 EUR z DDV. (Vključeni so tudi stroški izdelave predračuna, CB analize ter projektantski in finančni nadzor).

Na razpisu pričakujemo, da bomo pridobili 68.050,00 EUR evropskih sredstev, kar je 80,91% upravičenih stroškov, 19,09 % upravičenih stroškov v znesku 16.053,33 EUR bodo sofinancirala Prostovoljna gasilska društva z nakazilom v proračun, neupravičeni stroški v višini 20.020,67 EUR bodo financirani iz proračuna (DDV in strošek izdelave predračuna).

O razpisu so bila obveščena vsa PGD v Občini – sestanek poveljnikov in predsednikov na Kamenščaku avgust 2011. Interes je izkazalo 10 PGD, ki so pripravile osnovne predračune za predvidena dela. Zaradi pogojev razpisa (ureditev lastništva, gradbeno in uporabno dovoljenje za že obstoječe objekte ali uporabno dovoljenje do oddaje zahtevka za plačilo sredstev na MKGP) je pogoje uspelo zagotoviti 5 PGD in sicer Cezanjevci, Cven, Precetinci, Radomerje in Radoslavci, ki so za obstoječi objekt 21. 2. 2012 pridobili gradbeno dovoljenje. Oddana prijava je plod uspešnega timskega dela vseh sodelavcev v Občinski upravi, ki so pri tem projektu sodelovali ter brezpogojnega, pravočasnega in odličnega sodelovanja vseh zainteresiranih društev.

Upamo, da bo naš projekt zadovoljil vse razpisne pogoje s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Po naših izračunih dosegamo 80 toč od možnih 110, kjer je vključen tudi Triglavski narodni park. Spodnja vstopna meja za sodelovanje na razpisu pa je 45 točk.