SPREJET PRORAČUN ZA LETO 2012

V sredo, 1. februarja 2012, je Občinski svet Občine Ljutomer sprejel Odlok o proračunu za leto 2012, v katerem je potrdil načrtovane investicije in druge predloge občinske uprave.

Na cca 20 milijonov EUR vreden proračun sta prispela dva svetniška amandmaja, oba iz stranke LDS. Eden je bil izločen iz pravno-formalnih razlogov, drugi je bil sprejet in je zvišal občinska sredstva za Grossmanov filmski festival na 14.000 EUR ter dodelil dodatnih 2.000 EUR za delovanje komornih zborov, oktetov in pihalnih orkestrov. Obenem je isti amandma odpravil namenska sredstva za video snemanje sej Občinskega sveta.