USKLAJEVANJE LOKACIJE OŠ CEZANJEVCI Z MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO

V četrtek, 12. januarja 2012, smo v skladu z zaključki zbora občanov KS Cezanjevci, opravili usklajevanje glede možnih lokacij za novo osnovno šolo v Cezanjevcih. Skupaj s predsednikoma KS Stara cesta in KS Cezanjevci, direktorjem občinske uprave ter sodelavko za okolje na Ministrstvu za kmetijstvo smo prišli do vtisa, da bo ministrstvo sledilo našim prošnjam. Seveda pa so izrazili prošnjo, da še uskladimo lokacijo pri igrišču z gozdarji kar bomo tudi kmalu storili, potem pa spet organizirali zbor krajanov na katerem jih bomo seznanili z zaključki razgovorov in poskušali skupaj dogovoriti končno lokacijo.