Prenova ulic v mestnem jedru napreduje zelo dobro

V četrtek, 5. januarja 2011, smo si s sodelavci in nadzornim ogledali napredovanje prenove Postružnikove in delno Vrazove ulice.

Dela zelo dobro napredujejo. Med drugim smo se pogovarjali tudi o lokaciji ekoloških otokov. Dogovorili smo se, da pripravimo idejno skico ureditve parkirišča in postavitve morebitnih objektov na tej lokaciji.

(Od leve: Mitja Kolbl in Janez Rožmarin (strokovna sodelavca občinske uprave), Tomislav Zrinski (direktor OU), Bojan Sekereš (nadzorni) in Olga Karba (županja)).