PODPISANA POGODBA ZA IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN IGRIŠČA NA JURŠOVKI

V petek, 23. decembra 2011, sem podpisala pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture in igrišča na Juršovki z najugodnejšim ponudnikom Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Zemljak d.o.o., Cven 45, 9240 Ljutomer, s ponudbeno ceno 145.494,86 EUR brez DDV.

Projekt obsega izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe stanovanjskega naselja »Juršovka » v Ljutomeru, ki obsega izgradnjo ceste, hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, TK vodov, CATV, zaščito in prestavitve komunalnih vodov,  predelavo el.omrežja ter ureditev otroškega igrišča.

S tem projektom bodo pridobljene 4 nove individualne parcele za stanovanjsko gradnjo v velikosti od 820 do 920 m2. Izvedba del bo potekala do 31. maja 2012. Strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem del bo izvajal GRADAL Bojan SEKEREŠ s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava.

Pri uresničitvi tega projekta smo bili uspešni v dogovoru z Elektrom Maribor, ki bo na svoje stroške izvedel elektromontažna dela preureditve srednjenapetostnega kablovoda ter nadzemnega nizkonapetostnega omrežja in s tem privarčevali cca 60.000 EUR za kar smo jim zelo hvaležni.