Podpisana pogodba o obnovi Zadružnega doma na Cvenu

V petek, 16. decembra 2011, je bila podpisana pogodba o obnovi zadružnega doma na Cvenu z najugodnejšim ponudnikom VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana.

Ponudbena cena znaša 458.903,13 EUR brez DDV oziroma 550.683,76 EUR z DDV. Izvedba del bo potekala do 30. aprila 2012.

V okviru obnove Zadružnega doma Cven bo izvedena obnova ostrešja, fasade, stavbnega pohištva in ostala notranja obnova, zamenjava instalacij ter ureditev scenske opreme in opreme pisarn.

Projekt je bil odobren z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v višini 336.195,30 EUR, s črpanjem v letu 2012. Strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem del bo izvajal ATRIJ gradbeni inženiring Odranci d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci.