Začetek urejanja komunalnega zemljišča in otroškega igrišča na Juršovki

V četrtek, 1. decembra 2011, smo izvedli pogajanja za izbiro izvajalca za izgradno komunalne infrastrukture za potrebe stanovanjskega naselja “Juršovka” v Ljutomeru in ureditev otroškega igrišča. Občinska komisija je bila v sestavi: g. Janko Kardoš, g. Robert Pregrad, ga. Jerneja Rajner, ga. Lilijana Koser, g. Dominika Vrbnjak in izbrani nadornik g. Sekereš.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran izvajalec: Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Zemljak d.o.o. iz Cvena pri Ljutomeru, za ponudbeno ceno 145.494,86 EUR. Rok izvedbe je 31. 5. 2012.